ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ        

                          Το Σωματείο μας, χαιρετίζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών και στέκεται στο πλευρό τους στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα τους!

Ο αγώνας που δίνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, ενάντια στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, είναι ο αγώνας ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, είναι ο αγώνας για το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των παιδιών του λαού χωρίς αποκλεισμούς, είναι η διεκδίκηση για σύγχρονο, αναβαθμισμένο  και δωρεάν σχολείο με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Απέναντι στις δικαστικές προσφυγές του υπουργείου, απέναντι στις απειλές για διώξεις και καθαιρέσεις διευθυντών που αντιτίθενται στην αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί προτάσσουν το μαζικό αποφασιστικό αγώνα και την αποδόμηση του σαθρού οικοδομήματος της ατομικής αξιολόγησης με ουσιαστικά παιδαγωγικά και επιστημονικά επιχειρήματα!

Δεν είσαστε ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. Είμαστε στο πλευρό σας και κάνουμε υπόθεση όλων των εργαζομένων, τον αγώνα αυτό.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ