Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Πειραιά “Η Πρόοδος”: Να καλυφθούν άμεσα τα κενά εκπαιδευτικών στα τμήματα ΖΕΠ

Οδεύουμε πια προς το τέλος του Α’ Τριμήνου και σημαντικός αριθμός τμημάτων ΖΕΠ (Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) στα  σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά παραμένει χωρίς εκπαιδευτικούς. Τα τμήματα ΖΕΠ έχουν ως στόχο την ενίσχυση μαθητών και μαθητριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά μεταναστών, προσφύγων,  παλιννοστούντων, Ρομά κ.λπ.) και καλύπτουν κυρίως την ανάγκη διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Στην Δ/νση Π.Ε. Πειραιά αναμενόταν η πρόσληψη σαράντα ενός (41) αναπληρωτών εκπαιδευτικών – όσοι και οι ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις –  για να στελεχώσουν τα τμήματα ΖΕΠ. Αντί αυτών το ΥΠΑΙΘ προσέλαβε μόνο έξι (6) αφήνοντας τα υπόλοιπα τμήματα ακάλυπτα και τους μαθητές και τις μαθήτριες, που φοιτούν σ΄ αυτά, χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Στα όρια του συλλόγου μας χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 22ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά όπου το σχετικό Τμήμα Υποδοχής, αν και αποτελείται από 22 μαθητές και μαθήτριες εκ των οποίων οι 11 είναι φετινές εγγραφές, παραμένει ως σήμερα χωρίς εκπαιδευτικό. Τα παιδιά αυτά προέρχονται από ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα ( Ουκρανία, Τυνησία, Αίγυπτο κ.λ.π.) και έχουν άμεση ανάγκη την στήριξη που παρέχει το τμήμα  για να παρακολουθούν στοιχειωδώς την εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά δεν είναι μόνο η περίπτωση του 22ου.

Στον σύλλογό μας, τον Αύγουστο του 2022, εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (ΦΕΚ 4416, 18/8/2022) δέκα (10) σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα τα 1ο, 2ο, 3ο, 9ο, 11ο, 22ο, 27ο, 33ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά και τα 1ο, 3ο Δημοτικά Σχολεία Δραπετσώνας. Με απόφαση (Αρ. Πρωτ. 16225, 21/09/2022) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Αττικής ιδρύθηκαν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ μόνο σε επτά (7) από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, στα   2ο, 3ο, 9ο, 11ο, 22ο, 27ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  Δραπετσώνας στα οποία αντιστοιχούν οκτώ (8) θέσεις αναπληρωτών ΠΕ70.  Από τις θέσει αυτές ως σήμερα έχουν καλυφθεί μόνο δύο (2) ενώ όλες οι υπόλοιπες παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό.

Από την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά πληροφορηθήκαμε ότι, παρόλο που οι παραπάνω πιστώσεις είναι εγκεκριμένες, οι θέσεις δεν καλύφθηκαν γιατί εξαντλήθηκε ο πίνακας των εκπαιδευτικών που είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να στελεχώσουν τα τμήματα ΖΕΠ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η πρόοδος» θεωρεί αναγκαία την κάλυψη όλων των τμημάτων με εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ΥΠΑΙΘ οφείλει να βρει τον τρόπο ώστε να στελεχωθούν άμεσα, πολύ περισσότερο όταν, όπως λέγεται, οι πιστώσεις είναι ήδη εξασφαλισμένες.

Καλούμε:

  • Το ΥΠΑΙΘ να στελεχώσει άμεσα τα τμήματα ΖΕΠ που παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικούς.
  • Τη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά να απευθύνει προς το υπουργείο νέο αίτημα για την στελέχωση των τμημάτων αυτών έστω με νέα προκήρυξη θέσεων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.