Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες στο δημοτικό σχολείο – Οργανικές θέσεις και μόνιμη – σταθερή εργασία για όλες/όλους τις/τους εκπαιδευτικούς της Π. Ε.

Καλούμε τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση-συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή, 27/1 και ώρα 14:30 στο ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις  των Γ. Σ. του συλλόγου μας  τονίζουμε για άλλη μια φορά την άμεση αναγκαιότητα σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες στο δημοτικό σχολείο. Τα κενά που καταγράφονται δεν αποτυπώνουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν και ανάλογοι μόνιμοι διορισμοί.

Η πολιτική της αδιοριστίας, των περικοπών αλλά και οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινώσει και υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Θεωρούμε πως η έλλειψη οργανικών θέσεων αποτελεί μέγιστη απαξίωση για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που επί χρόνια είναι καταδικασμένοι να εργάζονται σε συνθήκες επισφαλούς εργασίας ως αναπληρωτές καλύπτοντας οργανικά και όχι λειτουργικά κενά.  

Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε έναν διαφορετικό τρόπο από το σημερινό κατακερματισμένο αναλυτικό πρόγραμμα, για την ένταξη όλων των διδακτικών αντικειμένων στην ενιαία διδασκαλία που θα υπηρετεί το παιδί και τις ανάγκες του και θα στηρίζεται στον/στην δάσκαλο/α και τις υπάρχουσες ως σήμερα ειδικότητες (επιπλέον ειδικότητες, πέραν των υπαρχουσών, στο δημοτικό σχολείο δεν χρειάζονται). Σε αυτό το πλαίσιο,  τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής, της θεατρικής αγωγής, της μουσικής ειδικά  στις μικρότερες ηλικίες, πρέπει να διαπερνούν τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, να εντάσσονται αρμονικά σε ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, σε ένα ενιαίο μορφωτικό σχέδιο, να διαπερνούν όλες τις διδακτικές ώρες, να προγραμματίζονται και να διδάσκονται, αξιοποιώντας: Την αυτοτελή διδασκαλία, τις εργαστηριακές ώρες, την παράλληλη διδασκαλία, τη συνδιδασκαλία και τους ομίλους ειδικών ενδιαφερόντων.

Καλούμε τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση-συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή, 27/1 και ώρα 14:30 στο ΥΠΑΙΘ με στόχο την επαναφορά των οργανικών κενών που αφαιρέθηκαν και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε:

  • Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία.
  • Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. Αποκλειστικά με την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Διορισμό όλων των αναπληρωτών.
  • Κατάργηση του ν.4589/2019 για το προσοντολόγιο. Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός όλων των αναπληρωτών που έχουν υπογράψει έστω και μία σύμβαση στην εκπαίδευση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. ΟΧΙ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
  • Πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών.