Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες στο δημοτικό σχολείο – Οργανικές θέσεις και μόνιμη –σταθερή εργασία για όλες/όλους τις/τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε.

Όλοι/όλες στην κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘΑ Πέμπτη 23 Μαΐου, στις 14:00. Κηρύσσουμε 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις τρεις πρώτες ώρες του απογευματινού κύκλου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ. Σ. του συλλόγου μας  τονίζουμε για άλλη μια φορά την άμεση αναγκαιότητα σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες στο δημοτικό σχολείο. Τα οργανικά κενά που καταγράφονται δεν αποτυπώνουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οι ανάλογοι μόνιμοι διορισμοί αλλά και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για μεταθέσεις.

Η πολιτική της αδιοριστίας, των περικοπών αλλά και οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινώσει και υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Θεωρούμε πως η έλλειψη οργανικών θέσεων αποτελεί μέγιστη απαξίωση για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που επί χρόνια είναι καταδικασμένοι να εργάζονται σε συνθήκες επισφαλούς εργασίας ως αναπληρωτές καλύπτοντας οργανικά και όχι λειτουργικά κενά.  

Παρά τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος  το ΥΠΑΙΘΑ  δεν πήρε καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της σύστασης νέων οργανικών θέσεων, πέραν της πρόθεσης για χαρτογράφηση των κενών και την καταγραφή τους από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρ ̓ όλο, λοιπόν, που το ΥΠΑΙΘΑ ζήτησε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταγράψουν τις προτάσεις τους σε σχέση με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και παρ ̓ όλο που στη συντριπτική τους πλειοψηφία –και εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων– οι Διευθύνσεις πρότειναν τη σύσταση ενός ικανού αριθμού οργανικών θέσεων, εκατοντάδες συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων παραμένουν εγκλωβισμένοι μακριά από τους τόπους κατοικίας τους χωρίς τη δυνατότητα μετάθεσης, άλλοι αδιόριστοι έπειτα από χρόνια εργασίας και προσφοράς ως αναπληρωτές και άλλοι άνεργοι.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος», με βάση της αποφάσεις των γενικών του συνελεύσεων, υποστηρίζει έναν διαφορετικό τρόπο – από το σημερινό κατακερματισμένο αναλυτικό πρόγραμμα- για την ένταξη όλων των διδακτικών αντικειμένων στην ενιαία διδασκαλία που θα υπηρετεί το παιδί και τις ανάγκες του και θα στηρίζεται στον/στην δάσκαλο/α και τις υπάρχουσες ως σήμερα ειδικότητες (επιπλέον ειδικότητες, πέραν των υπαρχουσών, στο δημοτικό σχολείο δεν χρειάζονται). Σε αυτό το πλαίσιο,  τα μαθήματα των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής, της μουσικής, ειδικά  στις μικρότερες ηλικίες, πρέπει να διαπερνούν τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, να εντάσσονται αρμονικά σε ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, σε ένα ενιαίο μορφωτικό σχέδιο, να διαπερνούν όλες τις διδακτικές ώρες, να προγραμματίζονται και να διδάσκονται, αξιοποιώντας: Την αυτοτελή διδασκαλία, τις εργαστηριακές ώρες, την παράλληλη διδασκαλία, τη συνδιδασκαλία και τους ομίλους ειδικών ενδιαφερόντων. Η ρύθμιση αυτή πέρα από το γεγονός ότι ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών μας, εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, δημιουργεί πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας και προϋποθέτει την δημιουργία πολύ περισσότερων οργανικών θέσεων από τις υπάρχουσες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση-παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη, 23/5 και ώρα 14:00 στο ΥΠΑΙΘ και κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις τρεις πρώτες ώρες του απογευματινού κύκλου προκειμένου οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση και για την Δ/νση Π. Ε. Πειραιά.

Διεκδικούμε:

  • Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία.
  • Ολοκλήρωση των προσλήψεων των αναπληρωτών σε μία φάση στην αρχή της σχολικής χρονιάς με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε δασκάλους/ες και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής).
  • Να καταχωρούνται σε όλα τα σχολεία ως κενά και να ζητείται η άμεση κάλυψη τους με τοποθετήσεις και προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όλες οι προβλεπόμενες ώρες των γνωστικών αντικειμένων ειδικοτήτων και στον πρωινό κύκλο και στο ολοήμερο.
  • Να μην ανατίθενται από συλλόγους διδασκόντων μαθήματα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, σε ΠΕ 70, πριν την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών (τοποθετήσεις και προσλήψεις αναπληρωτών).
  • Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. Αποκλειστικά με την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Διορισμό όλων των αναπληρωτών.
  • Κατάργηση του ν.4589/2019 για το προσοντολόγιο. Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός όλων των αναπληρωτών που έχουν υπογράψει έστω και μία σύμβαση στην εκπαίδευση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. ΟΧΙ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
  • Πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  • Όχι στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.