Υλοποίηση πειθαρχικών μέτρων ενάντια στη συγκρότηση του νόθου ΠΥΣΠΕ Πειραιά με δοτούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η πρόοδος» συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το συντριπτικό ποσοστό 95% αποχής από τις ψευδοεκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που στον Πειραιά κυμάνθηκε από το 97% για το ΠΥΣΠΕ ως το 99% για τα ΚΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ.
 • Την αγνόηση της βούλησης των εκπαιδευτικών και τη συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Αττικής με βάση τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020
 • Την ανασυγκρότηση του  ΠΥΣΠΕ Πειραιά με Πράξη του ιδίου (Αρ. Πρωτ. Φ.30/4620/31 – 3 – 2021) που ενεργοποιεί το κατάπτυστο άρθρο 123 του ν. 4763/2020 με το οποίο παραχαράσσεται η βούληση του σώματος των εκπαιδευτικών και όλα τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μετατρέπονται σε δοτά-διορισμένα.
 • Την κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων και των επτά Συλλόγων Π.Ε. Εκπαίδευσης του Πειραιά με την οποία καλούσαν:

α) Τους δήθεν «εκλεγμένους» (τακτικούς και αναπληρωματικούς) που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ για το ΠΥΣΠΕ Πειραιά – να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους.

β) Κανείς εκπαιδευτικός να μην αποδεχτεί το διορισμό του, καταλαμβάνοντας τη θέση των Αιρετών εκπροσώπων του Κλάδου, εκπροσώπων οι οποίοι μπορούν να αναδειχθούν μόνο μέσα από δημοκρατική και διαφανή εκλογική διαδικασία όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

 • Τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΟΕ  με τις οποίες καλούσε:

α) Τους «εκλεγμένους», που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους, στη διάθεση του κλάδου.

β) Τους συναδέλφους να μην καταθέσουν αίτηση, να μην αποδεχθούν τον διορισμό τους  και άμεσα να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που κληθούν να αναλάβουν θέση δοτού αιρετού με βάση όσα προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν.4763/2020.

γ) Τους Συλλόγους Π.Ε. να προχωρήσουν στη διαγραφή από τα μητρώα τους όσων δεν ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και των τοπικών συλλόγων.

 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των Συλλόγων του Πειραιά και της ΔΟΕ από τους τέσσερις «εκλεγμένους» συναδέλφους (τακτικούς και αναπληρωματικούς), που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ για το ΠΥΣΠΕ Πειραία, οι οποίοι κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Την άρνηση των συναδέλφων -μελών του Συλλόγου μας- Γραμματικού Αγγελή και Μουτεβελίδη Βασίλη να παραιτηθούν από τις θέσεις των διορισμένων (στη θέση των αιρετών) αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΠΕ Πειραιά τις οποίες κατέλαβαν ύστερα από αίτησή τους και  με την υπ’ αριθ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. Φ.30/4620/31-3–2021 πράξη ανασυγκρότησης του από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Αττικής. Επιπλέον την επιμονή τους να υποκαταστήσουν τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών έχοντας λάβει, ακόμα και στις ψευδοεκλογές που οργάνωσε η διοίκηση και αποδοκίμασαν οι συνάδελφοι, το συντριπτικό αριθμό των μηδέν (0) ψήφων.
 • Το άρθρο 7 περίπτωση 2 του Καταστατικού του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» που ρητώς ορίζει ότι «Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους…»

αποφασίζει – κατ’ εφαρμογή του ως άνω άρθρου- ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι συνάδελφοι Γραμματικός Αγγελής και Μουτεβελίδης Βασίλης:

 • με την κατάθεση αίτησης για την κατάληψη θέσης διορισμένου μέλους του νόθου ΠΥΣΠΕ Πειραιά στη θέση των αιρετών. 
 • την αποδοχή του διορισμού τους, και
 • ιδίως με την άρνησή τους -παρά την έκκληση του Δ.Σ. του συλλόγου- να παραιτηθούν,

αποφασίζει – κατ’ εφαρμογή του ως άνω άρθρου- ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι συνάδελφοι Γραμματικός Αγγελής και Μουτεβελίδης Βασίλης:

 • με την κατάθεση αίτησης για την κατάληψη θέσης διορισμένου μέλους του νόθου ΠΥΣΠΕ Πειραιά στη θέση των αιρετών. 
 • την αποδοχή του διορισμού τους, και
 • ιδίως με την άρνησή τους -παρά την έκκληση του Δ.Σ. του συλλόγου- να παραιτηθούν,

συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενεργοποίηση του κατάπτυστου άρθρο 123 του ν. 4763/2020 με το οποίο παραχαράσσεται η βούληση του σώματος των εκπαιδευτικών και όλα τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μετατρέπονται σε δοτά-διορισμένα. Ως τούτου έχουν θέσει τους εαυτούς τους εκτός της ζωής και των συλλογικών αποφάσεων του κλάδου και διαγράφονται από τα μητρώα του συλλόγου αποστερούμενοι της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος».

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.