Όχι στις μεθοδεύσεις του ΥΠΑΙΘΑ που περικόπτει και συγχωνεύει τμήματα παραβιάζοντας τον νόμο!

Το ΥΠΑΙΘΑ συγχωνεύει 30 τμήματα στα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

Στη διεύθυνση ΠΕ Πειραιά υπάρχουν 48 τμήματα (44 σε Δημοτικά και 4 σε Νηπιαγωγεία) στα οποία αφενός ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 23 αφετέρου υπάρχει τουλάχιστον δύο μαθητές με διάγνωση.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, εφαρμόζοντας το νόμο (4452/2017, άρθρο 11 παρ. 1), ζήτησε από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση να μοιραστούν αυτά τα τμήματα. Τα σχολεία προγραμματίζουν  την έναρξη του σχολικού έτους (κατανομή τάξεων, υπεραριθμίες εκπαιδευτικών) με βάση τη νόμιμη πρόταση της Διεύθυνσης. Όμως σχεδιάζουν  χωρίς το υπουργείο Παιδείας το οποίο έδωσε εντολή στους Περιφερειακούς Διευθυντές να μην εγκρίνουν το μοίρασμα των τάξεων με 23 και 24 παιδιά ακόμη κι αν έχουν διαγνώσεις. Έτσι, την επόμενη σχολική χρονιά, τα 30 (από τα 48 τμήματα) θα ενωθούν πάλι και θα αποτελούνται από 23 και 24 μαθητές.

Η περιστολή των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών βρίσκεται στο στόχαστρο των αντικεκπαιδευτικών πολιτικών της κυβέρνησης. Το εκπαιδευτικό κίνημα, χρόνια τώρα, δίνει μάχες αποτροπής της επιχειρούμενης διάλυσης του δημόσιου σχολείου. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Μαζί με τους γονείς θα αποτρέψουμε την παραπέρα συρρίκνωση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών.

Καλούμε την Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά να μην εφαρμόσει τις παράνομες εντολές του ΥΠΑΙΘΑ.

Καλούμε τους γονείς να καταγγείλουν κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του σχολείου τους. Μαζί θα στηρίξουμε τους μαθητές και το δημόσιο σχολείο!   

  • Να αρθούν άμεσα όλες οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων.
  • Να διχοτομηθούν ΟΛΑ τα τμήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
  • Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στο 1:20 και 1:15 για την Α’ και Β’ Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο.
  • Να εξασφαλιστεί η λειτουργία όλων των Νηπιαγωγείων, χωρίς να χαθεί κανένα τμήμα. Καμία υποχρεωτική μετακίνηση παιδιών.
  • Άμεση λειτουργία όλων των αναγκαίων Τμημάτων Ένταξης και Τμημάτων Υποδοχής και την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για Παράλληλη Στήριξη με μία/έναν εκπαιδευτικό ανά παιδί.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.