Η αξιολόγηση δεν θα περάσει- Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 6:30 μ.μ. 9ο & 11ο Δ. Σ. Πειραιά

Μπλοκάρουμε την την αξιολόγηση (ατομική & της σχολικής μονάδας). Να καταργηθεί το προσοντολόγιο, ούτε σκέψη για διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων. Αυξήσεις στους μισθούς & τις συντάξεις. Μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Υγεία και Παιδεία για όλο το λαό

Η αξιολόγηση δεν θα περάσει- Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 6:30 μ.μ. 9ο & 11ο Δ. Σ. Πειραιά Διαβάστε περισσότερα