Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών/τριων στα 6/θέσια έως 9/θέσια Δημ. Σχολεία και 2ου Υποδιευθυντή/-ντριας).στα 12/θέσια Δημ. Σχολεία

 

 

Πειραιάς 3110/2018

 

 

 

Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών/ντριών ο σύλλογος μας επισημαίνει:

 

Α. οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει, κυρίως, να βγουν ενωμένοι από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πρέπει συνεπώς να προστατεύσουν όλα τα μέλη τους και να αποφύγουν τη δημιουργία τριβών και προβλημάτων μεταξύ των μελών τους κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης πρότασης για την επιλογή υποψηφίου, και 

 

Β. οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να δώσουν δυνατότητα έκφρασης (στις σχετικές διαδικασίες) σε όσα μέλη τους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση.  Ενάντια στη ρύθμιση που προωθεί το διαχωρισμό των συναδέλφων σε μόνιμους και αναπληρωτές, ας προσπαθήσουμε να ακούσουμε τους συναδέλφους που αποκλείονται με την σχετική υπουργική απόφαση.Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση με την οποία αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης,  διότι θεωρούμε ότι οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι των συλλόγων διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο σύλλογος των διδασκόντων.

 

Στη βάση αυτή καλούμε:

 

  • την κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ να πάψει να διαχωρίζει το σώμα των εκπαιδευτικών σε μόνιμους και αναπληρωτές αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας ίσα δικαιώματα για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς,

 

  • τους συλλόγους των διδασκόντων που θα συνεδριάσουν να αποτυπώσουν στις αποφάσεις τους τη γνώμη όλων των μελών τους (μονίμων και αναπληρωτών) και να διαμαρτυρηθούν έντονα για τον αποκλεισμό των αναπληρωτών συναδέλφων μας από τις διαδικασίες λήψης απόφασης των συλλόγων διδασκόντωνκαι  να μην προβούν σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπάρχουν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/-ες) να προχωρήσουν στη διαμόρφωση της πρότασης του συλλόγου των διδασκόντων προς το ΠΥΣΠΕ,διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου. Σύμφωνα με το Π.Δ 79 ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί (με φανερή ψηφοφορία) να επιλέξει την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης εκείνος κρίνει.

 

 το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει θέση επί του συγκεκριμένου θέματος προασπίζοντας τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών – συνάδελφων μας. 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

e-proodos | ΑΡΧΙΚΗ
e-proodos | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | e-proodos