ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-19

 

 

Πειραιάς 13-10-2018

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Από την  Δευτέρα 15 Νοεμβρίου θα βρίσκονται σε όλα τα Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του συλλόγου μας οι καταστάσεις εγγραφής μελών στον σύλλογο. Επειδή με βάση αυτές τις καταστάσεις θα καταρτισθούν και οι εκλογικοί κατάλογοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογική διαδικασία της 28ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας, παρακαλούμε να συμπληρωθούν ως τις 10 Νοεμβρίου. Με την υπογραφή στην κατάσταση δηλώνουμε, ότι επιθυμούμε να εγγραφούμε στον σύλλογο και δίνουμε την συγκατάθεσή μας, ώστε να παρακρατηθεί από τον εκκαθαριστή η συνδρομή μας προς τον Σύλλογο και τη Δ.Ο.Ε. για το συνδικαλιστικό έτος 20018-19. Έτσι θεωρούμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι και αποκτούμε δικαίωμα να συμμετέχουμε στις τακτικές Γ.Σ. του συλλόγου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Το ποσό της συνδρομής με απόφαση της Δ.Ο.Ε. έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ: 28 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 4  δόσεις των 7 ευρώ.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ): 28 ευρώ, το ποσό μπορεί να αποδοθεί (έως δύο δόσεις) είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατά τις δυο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις (Νοέμβριο-Μάιο) στον ταμία του συλλόγου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ):  15 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 2 δόσεις των 7,5 ευρώ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΕΣΠΑ & ΠΔΕ):  15 ευρώ,  το ποσό μπορεί να αποδοθεί (έως δύο δόσεις) είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατά τις δυο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις (Νοέμβριο-Μάιο) στον ταμία του συλλόγου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ): 8 ευρώ, το ποσό μπορεί να αποδοθεί είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στον ταμία του συλλόγου κατά την Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση του συλλόγου (Νοέμβριος). 

Επίσης Παρακαλούμε:

1. Τα ονόματα να γραφούν στις καταστάσεις ηλεκτρονικά (και όχι χειρόγραφα) έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα και κατόπιν να υπογραφούν από τους/τις συναδέλφους.

2. Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε η στήλη που αφορά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία μισθοδοτούνται οι συνάδελφοι, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους αποσπασμένους από τους οργανικά υπηρετούντες.

3. Η στήλη με την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) να συμπληρωθεί μόνο από τους συναδέλφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συλλόγου και εφόσον επιθυμούν να λαμβάνουν τις ενημερώσεις του Συλλόγου στο ατομικό τους mail.

4.  Να μην αμελήσουν οι συνάδελφοι να υπογράψουν στην σχετική στήλη.

 

Τις καταστάσεις θα τις συλλέξουν από τα σχολεία ευθύνης τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

e-proodos | ΑΡΧΙΚΗ
e-proodos | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | e-proodos