Πρακτικά βήματα για τις ειδικές συνεδριάσεις της Τρίτης 20 Ιουνίου και την Απεργία-Αποχή

 

Πειραιάς  19 Ιουνίου 2017

1. Διευκρινίσεις

1/α. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής. Η απεργία – αποχή είναι αποχή έργου και όχι απεργία προσδιορισμένης χρονικής διάρκειας. Απέχουμε από συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ βρισκόμαστε στην εργασία μας. Επιπροσθέτως έχει από 9/6/2017 γίνει και η απαραίτητη (4 εργάσιμες ημέρες) εξώδικη γνωστοποίηση προς τα αρμόδια υπουργεία.

Η απεργία – αποχή δηλώνεται με το σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει αποστείλει η ΔΟΕ και κοινοποιείται μέσω του σχολείου στο ΠΥΣΠΕ. (Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα)

1/β. Κάθε σώμα του Δημοσίου για να συνεδριάσει χρειάζεται απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθρ. 14).  Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρωθούν φύλλα αποτίμησης.  Αν δεν υπάρχει απαρτία δεν μπορεί να αποσταλεί από τον προεδρεύοντα αρχαιότερο μεμονωμένο φύλλο αποτίμησης, κάποιου εκπαιδευτικού.

Αν σε απευκταία περίπτωση, η πλειοψηφία προχωρήσει στη διαδικασία αποτίμησης υποψηφίων, τότε ο κάθε μειοψηφών συνάδελφος, ανεξαρτήτως αν η πλειοψηφία συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία, έχει το δικαίωμα να απέχει, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, να καταθέσει τη σχετική δήλωση της ΔΟΕ και να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση κάνοντας τις υπόλοιπες εργασίες του, στο σχολείο.

2/γ. Ο προεδρεύων αρχαιότερος, αν δεν υπάρχει απαρτία, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ το διαβιβαστικό του, είτε σφραγίζοντας και υπογράφοντας τη Δήλωση της ΔΟΕ, είτε συντάσσοντας διαβιβαστικό και επισυνάπτοντας τη Δήλωση των εκπαιδευτικών. (επισυνάπτεται)

Στην περίπτωση -απευκταία όπως τονίσαμε - που υπάρχει απαρτία, τότε εφόσον ο αρχαιότερος μετέχει στην αποχή, αποχωρεί από τη συνεδρίαση και τη θέση του παίρνει ο επόμενος.

Η Δήλωση των εκπαιδευτικών και το διαβιβαστικό του αρχαιοτέρου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου του Σχολείου (η Δήλωση απεργίας – αποχής εισερχόμενο και το διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ. εξερχόμενο προς το ΠΥΣΠΕ). Κρατούνται αντίγραφα στο φάκελο όπου είχαν κρατηθεί τα πρακτικά της ψηφοφορίας του Ιουνίου 2015.

2. Πρακτικά βήματα

Την ώρα που έχει οριστεί, ο/η αρχαιότερος/η καλεί τους ορισθέντες μονίμους εκπαιδευτικούς στο χώρο συνεδριάσεων. Ερωτά αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ΠΡΙΝ ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αμέσως μετά κατατίθεται από συναδέλφους η δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή. Ο αρχαιότερος διαπιστώνει την έλλειψη απαρτίας και κατά συνέπεια την αδυναμία συνεδρίασης. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στις υπόλοιπες εργασίες τους και ο ίδιος α. ενημερώνει τους/τις υποψηφίους για την έλλειψη απαρτίας, β. παίρνει Α. Πρ. για το έγγραφο των εκπαιδευτικών, γ. Συντάσσει διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ., επισυνάπτει το έγγραφο των εκπαιδευτικών, σφραγίζει, υπογράφει, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ.

Από το Δ.Σ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

1. Την Δήλωση Συμμετοχής στην Απεργία Αποχή.

2. Το Διαβιβαστικό.

e-proodos | ΑΡΧΙΚΗ
e-proodos | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | e-proodos