ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ

 

Πειραιάς 10-09-2018

 

Ευχόμαστε καλή και αγωνιστική σχολική χρονιά και επισημαίνουμε ορισμένα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων:

1. Κενά και υπεραριθμίες στα σχολεία

Είναι κρίσιμο ζήτημα ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει το ΠΥΣΠΕ αυτό το θέμα. Αφορά την εργασιακή πραγματικότητα πολλών συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Την Τρίτη 11 Σεπτέμβρη, στις 13:30, ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρίας. Για κάθε εξέλιξη μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου. Απαραίτητη είναι η συμμετοχή μας στις σχετικές κινητοποιήσεις για να αποτρέψουμε όπως και στο παρελθόν δυσμενείς εξελίξεις.

2. Συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για κατανομή τμημάτων

Υπενθυμίζουμε ότι για να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνεδριάσεις απαραίτητο είναι να υπάρχει στο σχολείο όλο το απαραίτητο προσωπικό. Διαφορετικά, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές. Υπάρχουν ανακοινώσεις του Συλλόγου και της ΔΟΕ για το ζήτημα αυτό.

3. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Με βάση το ν. 4547/18 για τις Δομές Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 47, με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου» προβλέπεται η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Για να ξεκινήσει η διαδικασία απαιτείται η έκδοση Υ.Α. όπως προβλέπει η παράγραφος 7 του αρθρ.47 καθώς και η συγκρότηση των ΠΕΚΕΣ. Τίποτα από τα δύο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι θα μπλοκάρει κάθε τέτοια εξέλιξη. Επομένως, σε όλα τα σχολεία, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου διδασκόντων και οργανώνουμε τη ζωή του σχολείου όπως κάθε σχολική χρονιά. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

4. Σχολικοί σύμβουλοι και συντονιστές εκπαίδευσης

Επίσης, με βάση το ν. 4547/18 καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι και αντικαθίστανται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (άρθρο 5). Θέση του Συλλόγου μας είναι η αντικατάσταση του Σχολικού Συμβούλου από διεπιστημονική ομάδα που θα υποστηρίζει μικρή ομάδα σχολείων. Ο νόμος κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: Οι Συντονιστές εδρεύουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση, έχουν παρεμβατικές αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, έχουν αξιολογικές αρμοδιότητες και, επιπλέον, έχουν στην ευθύνη τους υπερδιπλάσιο αριθμό σχολείων από ό,τι είχαν οι σύμβουλοι. Η διαδικασία επιλογής Συντονιστών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα τέλη Σεπτέμβρη.

5. Τα ΚΕΔΔΥ γίνονται ΚΕΣΥ

Μέχρι στιγμής, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων στα ΚΕΣΥ (η οποία θα ακολουθήσει την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) τα ΚΕΣΥ θα λειτουργούν ως ΚΕΔΔΥ. Κατά συνέπεια, συνεχίζουμε τις διαδικασίες παραπομπής για διάγνωση, διαφοροδιάγνωση και υποστήριξη όπως την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, με την έναρξη της λειτουργίας των ΚΕΣΥ θα πραγματοποιηθούν αλλαγές οι οποίες εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσουν εις βάρος μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

 

6. Έκτακτες απουσίες εκπαιδευτικών

Στους Συλλόγους Διδασκόντων δεν παραλείπουμε να πάρουμε αποφάσεις για τις περιπτώσεις έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού και να τις καταγράψουμε στο πρακτικό. Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε παραβίαση του εβδομαδιαίου διδακτικού μας ωραρίου. Η αναπλήρωση πρέπει να προβλέπεται με άλλους τρόπους, όπως π.χ. διανομή των μαθητών στα όμορα τμήματα. Εννοείται ότι εάν η απουσία δεν είναι έκτακτη αλλά προγραμματισμένη ή πολυήμερη τότε διεκδικούμε από τη Διεύθυνση να στείλει αντικαταστάτη ή να προσλάβει αναπληρωτή. Η εμπειρία δείχνει, ότι για να υφίσταται στην πράξη το δικαίωμα των συναδέλφων νηπιαγωγών σε ολιγοήμερη ή ακόμα και μονοήμερη άδεια, πρέπει άμεσα να προβληθεί το αίτημα για πλεόνασμα νηπιαγωγών στη Διεύθυνση ώστε να μπορεί να γίνει αντικατάστασή τους.

7. Διδακτικό, εργασιακό ωράριο και παραμονή στο σχολείο

Παρά τις περσινές νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, που σαφέστατα δηλώνουν σκοπιμότητα, τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Παραμένουμε στο σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου μόνο εφόσον μας ανατεθεί συγκεκριμένη εργασία. Η θέση της ΔΟΕ: «Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι, όλες οι μέχρι τώρα σχετικές διατάξεις του νόμου αλλά και η εγκύκλιος, υιοθετούν τη διατύπωση  «όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα» (διατύπωση του Ν. 1566/1985), που σαφέστατα ορίζει το μέγιστο και όχι το ελάχιστο ή το υποχρεωτικό όριο παραμονής. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων  (κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων) να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα και να μην εφαρμόσουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα. Η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα και με τον τελευταίο νόμο 4512/2018, ανήκει στους συλλόγους διδασκόντων. Καλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να μην επιχειρήσουν να εφαρμόσουν, παράνομες και αυταρχικές, λογικές υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Απέναντί τους θα βρεθεί σύσσωμος ο κλάδος που θα αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο».

8. Τσάντα στο σχολείο

Με νέα εγκύκλιο το Υπουργείο ορίζει ότι οι μαθητές όλων των Δημοτικών θα αφήνουν την τσάντα στα σχολεία τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα. Επισημαίνουμε ότι το νοησιαρχικό σχολείο της αποστήθισης, της εντατικοποίησης και του ανταγωνισμού δεν αλλάζει με «ευχάριστα διαλείμματα». Απαιτούνται βαθιές τομές, όπως ο ριζικός αναπροσανατολισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών μεθόδων, η δραστική μείωση της ύλης, η μείωση μαθητών ανά τμήμα, κλπ. Πάντως, τα τραγελαφικά φαινόμενα, της υποκατάστασης της τσάντας με πλαστικές σακούλες για να μεταφερθούν τα απαραίτητα για το ολοήμερο και της μεταφοράς του φόρτου εργασίας στις υπόλοιπες 4 ημέρες της εβδομάδας αναμένεται να πολλαπλασιαστούν φέτος. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνιζε με απόφαση του από πέρσι το ΔΣ της ΔΟΕ, «δεν συνάγεται υποχρεωτικότητα του προγράμματος» και επομένως καλούσε «τους συλλόγους διδασκόντων να συζητήσουν και να αποφασίσουν ελεύθερα στη βάση του παιδαγωγικού σχεδιασμού και της ομαλής λειτουργίας της σχολικής τους μονάδας και, κυρίως, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους σχετικά με την υλοποίηση ή όχι του προγράμματος».

9. Σχολικά Γεύματα

Τη νέα σχολική χρονιά το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων επεκτάθηκε σε περισσότερα σχολεία. Σε ό,τι αφορά το σύλλογό μας στα πέντε σχολεία της Δραπετσώνας (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και Ειδικό) που ήταν πέρσι στο πρόγραμμα προστέθηκαν ακόμη δέκα του Πειραιά (1ο, 5ο, 6ο, 9ο, 11ο, 27ο, 30ο, 40ο, 41ο, και 46ο). Η Δ.Ο.Ε. έχει εκδώσει ήδη απόφαση με την οποία από τη μια επισημαίνει τα προβλήματα του προγράμματος (ελλείψεις σε υποδομές και ειδικευμένο προσωπικό) και από την άλλη καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες συντάσσοντας αντίστοιχα πρακτικά:

  • Να , για την ποιοτική κατάσταση των οποίων, σύμφωνα και με το πνεύμα των προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων που έρχεται να τροποποιήσει η νέα Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/21-8-2018, υπεύθυνοι είναι οι προμηθευτές και το Υπουργείο που τους ανέθεσε το έργο. Αυτό, που η νέα υπουργική απόφαση «ξεχνάει» να επαναλάβει, θα πρέπει να καταγράψουν οι σύλλογοι διδασκόντων σε πρακτικό τους.

  • Να συντάξουν πρακτικό με το οποίο, εξ αιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες (ελλείψεις σε υποδομές και ειδικευμένο προσωπικό), αποφασίζουν τα γεύματα των μαθητών που ΔΕΝ παραμένουν στο ολοήμερο να τους δίνονται κατά την αποχώρησή τους ώστε να τα πάρουν στο σπίτι τους.
     

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

e-proodos | ΑΡΧΙΚΗ
e-proodos | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | e-proodos