Προεδρικό Διάταγμα 79: η θεσμική έκφραση των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών πολιτικών

 

 

Πειραιάς 15/09/2017

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με φόντο το νέο Π.Δ. 79  για  τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκδόθηκε μέσα στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού αιφνιδιαστικά και χωρίς την συναίνεση και συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρά την κριτική που επί μία σχεδόν 20ετία δέχονταν τα προηγούμενα Π.Δ. 200 και 201 και το αίτημα για αλλαγή τους στην κατεύθυνση της εύρυθμης και κυρίως δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το νέο Π.Δ. κυρίως ενδιαφέρεται να ισχυροποιήσει νομικά τον μηχανισμό περικοπών που εγκαθιδρύθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα διατηρεί σχεδόν αλώβητο το θεσμικό πλαίσιο του ιδεολογικού φρονηματισμού, παρά το μισό θετικό βήμα της αποσύνδεσης της επιλογής σημαιοφόρων από τις βαθμολογικές επιδόσεις, διατηρώντας ουσιαστικά τον αναχρονιστικό θεσμό των μαθητικών παρελάσεων. Την ίδια στιγμή καταργεί για τα νήπια-προνήπια την αργία των Τριών Ιεραρχών και τη μετατρέπει σε ημέρα εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ προβλέπει και κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού.

 

Συγκεκριμένα:    

       

Α. Το νέο ΠΔ 79 ενσωματώνει στο σύνολό τους τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, εμπεδώνοντας τη λειτουργία ενός σχολείου χωρίς καμιά παιδαγωγική ή εκπαιδευτική θεμελίωση με μόνη έγνοια τις περικοπές εκπαιδευτικού προσωπικού. Ενσωματώνει δηλαδή ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πολιτική. Ταυτόχρονα το σχολείο συνεχίζει να οργανώνεται σε αντιπαιδαγωγική κατεύθυνση καθώς κατακερματίζεται και εντατικοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ  αλλοτριώνεται και η παιδαγωγική σχέση.  

Β. Συγκροτείται νέος μηχανισμός περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης για τη διενέργεια των εγγραφών. Υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ για αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το νέο ΠΔ προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό:

  • ο αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα μετατρέπεται από ανώτατο σε υποχρεωτικό όριο.

  • δέχεται πλήγμα το σχολείο της γειτονιάς και σε ένα βαθμό ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση των σχολικών ορίων και την καθιέρωση του «γονεϊκού δικαιώματος στην επιλογή σχολείου.

 

Επίσης, στο ΠΔ ενσωματώνεται η διάταξη του ΠΔ 201 για κατάργηση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία όταν το σύνολο των μαθητών μιας τάξης μειώνεται και τις διατάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου σε μηνιαία βάση ώστε να διαγράφονται από το ολοήμερο οι μαθητές που ξεπερνούν τις 15 απουσίες και να περικόπτονται τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη συμμετοχή.

Γ. Αφαιρεί αρμοδιότητες από το Σύλλογο Διδασκόντων. «Η σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή…» ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ. 79. Η απαράδεκτη επιδίωξη να αφαιρεθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα της συλλογικής διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος είναι ενδεικτική της αντίληψης δοκητισμού και μονοπρόσωπων αποφάσεων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ζητά την άμεση απόσυρση του Π.Δ. 79 γιατί παρά την αποσπασματική ύπαρξή σ΄ αυτό διεκδικήσεων του κλάδου (προσμέτρηση της ώρας της σίτισης στο διδακτικό ωράριο), δεν αναιρείται ο συνολικός αντιεκπαιδευτικός προσανατολισμός του. Ταυτόχρονα όμως επειδή αντιλαμβάνεται ότι η αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου προς μια δημοκρατική κατεύθυνση απαιτεί συγκροτημένο λόγο και προτάσεις από το εκπαιδευτικό κίνημα καταθέτει τα παρακάτω αιτήματα- προτάσεις:

  • Καθιέρωση εργαστηριακών μαθημάτων (π.χ. φυσική, εικαστικά, θέατρο) και την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη, την επαναφορά του εκπαιδευτικού υπεύθυνου ολοήμερου, τη  θέσπιση νέων οργανικών θέσεων για την παράλληλη στήριξη κατά αντιστοιχία με το μέσο όρο των τελευταίων χρόνων και τη δημιουργία δομών έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του κινδύνου σχολικής αποτυχίας και δημιουργία οργανικών θέσεων σε αυτές.

  • Κατάργηση της ποσοτικής βαθμολογίας (αριθμητικής ή αλφαβητικής) και την αντικατάσταση της με μια διαδικασία περιγραφικής ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο και την παρουσία του παιδιών στο σχολείο. Η διαδικασία αυτή απαλλαγμένη από εξωτερικούς προσδιορισμούς (ο ρόλος του υπουργείου πρέπει να περιοριστεί στον καθορισμό ενός ανοιχτού πλαισίου που μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει πλευρές της στοχοθεσίας συγκεκριμένων μαθημάτων), δεν θα επεμβαίνει στο εσωτερικό της θεσμισμένης παιδαγωγικής σχέσης και δεν θα αποκτά τυπικό χαρακτήρα που θα προδιαγράφει και καθορίζει την πορεία των μαθητών στην διάρκεια της σχολικής ζωής τους.

  • Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στο 1:20 και 1:15 για το Νηπιαγωγείο και την Α’ και Β’ Δημοτικού.

  • Θεσμοθέτηση της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής και Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Δυο νηπιαγωγοί για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο.

  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων ως ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, πρέπει να έχει αναβαθμισμένο διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση στη διαδικασία προγραμματισμού-σχεδιασμού, του εκπαιδευτικού έργου και των εκδηλώσεων του σχολείου. Με συχνές, τακτικές συνεδριάσεις όπου συλλογικά οργανώνεται ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και αντιμετωπίζονται όλα τα παιδαγωγικά ζητήματα. Με διευθυντή/συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο που θα έχει διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο θητείας.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

e-proodos | ΑΡΧΙΚΗ
e-proodos | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | e-proodos