Οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών του προηγούμενου σχολικού έτους

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα σχολεία: α) την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2020-2021 β) τις οδηγίες αναπλήρωσης πιθανών διδακτικών κενών στα μαθήματα ανά τάξη του προηγούμενου σχολικού έτους (κατά το α’ δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021) Γ) τις οδηγίες κάλυψης …

Οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών του προηγούμενου σχολικού έτους Διαβάστε περισσότερα