Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2024

Συναδέλφισσες/φοι, Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε στους συλλόγους την εγκύκλιο που αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών (ετήσιων ή εξαμηνιαίων) με έκπτωση. Οι συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου, που επιθυμούν να εκδώσουν νέα ηλεκτρονική κάρτα απεριόριστων διαδρομών ή είναι ήδη κάτοχοι ηλεκτρονικής κάρτας που λήγει το επόμενο διάστημα και επιθυμούν την επαναφόρτισή της, παρακαλούνται, αφού αναγνώσουν προσεκτικά την εγκύκλιο που μας …

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2024 Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2023

Συναδέλφισσες/φοι, Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε στους συλλόγους την εγκύκλιο που αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών (ετήσιων ή εξαμηνιαίων) με έκπτωση. Οι συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου, που επιθυμούν να εκδώσουν νέα ηλεκτρονική κάρτα απεριόριστων διαδρομών ή είναι ήδη κάτοχοι ηλεκτρονικής κάρτας που λήγει το επόμενο διάστημα και επιθυμούν την επαναφόρτισή της, παρακαλούνται, αφού αναγνώσουν προσεκτικά την εγκύκλιο που μας …

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2023 Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2022.

Συναδέλφισσες/φοι, Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε στους συλλόγους την εγκύκλιο που αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών (ετήσιων ή εξαμηνιαίων) με έκπτωση. Οι συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου, που επιθυμούν να εκδώσουν νέα ηλεκτρονική κάρτα απεριόριστων διαδρομών ή είναι ήδη κάτοχοι ηλεκτρονικής κάρτας που λήγει το επόμενο διάστημα και επιθυμούν την επαναφόρτισή της, παρακαλούνται, αφού αναγνώσουν προσεκτικά την εγκύκλιο που μας …

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριόριστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση για το 2022. Διαβάστε περισσότερα