Διαδικτυακή πανελλαδική συνάντηση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Κυριακή  26-2-2022   και ώρα 17:30μ.μ. Σε 25αρια τμήματα, σε κάκιστους χώρους, χωρίς την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή με ελλιπέστατη χρηματοδότηση, σε μια εξαιρετικά πιεστική συγκυρία εξαιτίας της αντιδραστικής, αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης (αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, εργαστήρια δεξιοτήτων με αξιολόγηση των νηπίων/προνηπίων, πλήρη γραφειοκρατικοποίηση της εργασίας στο νηπιαγωγείο, εισαγωγή ειδικοτήτων, πανδημία, “τηλεκπαίδευση”), η καθημερινότητα …

Διαδικτυακή πανελλαδική συνάντηση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  Διαβάστε περισσότερα